Prikaz slučaja pacijenta sa kardiološkim smetnjama.